STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Rzeszów, Podkarpackie, Krakowska 18
KRS: 0000032721 , NIP: 8131095028 , REGON: 690293453

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką. Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności: 1. Poznawanie i wdrażanie społecznej nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa i rodziny. 2. Troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r. 3. Działanie nad kształtowaniem życia rodziny jako wspólnoty życia i miłości. 4. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego zgodnie z etyką katolicką. Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności: 1. Poznawanie i wdrażanie społecznej nauki Kościoła dotyczącej małżeństwa i rodziny. 2. Troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny ogłoszonej przez Stolicę Apostolską 22 października 1983 r. 3. Działanie nad kształtowaniem życia rodziny jako wspólnoty życia i miłości. 4. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym. 5. Podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego. 6. Troska o ochronę życia ludzkiego od poczęcia i właściwe warunki jego rozwoju. 7. Praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży. 8. Działalność kulturalna, sportowa, turystyczna i rekreacyjna. 9. Działalność charytatywna. 10. Podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 335.100,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.200,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 426.886,48 zł
Razem 771.186,48 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona