TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM IM.BŁOGOSŁAWIONEGO EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W BOCHNI

Bochnia, Małopolskie, Rynek 15
KRS: 0000032589 , NIP: 8681624302 , REGON: 851726784

Cele statutowe

1. Udzielanie osobom ciężko chorym w ostatnim okresie ich życia opieki i pomocy medycznej , psychologicznej , społecznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych. 2. Udzielanie pomocy rodzinom tych chorych . 3. Podejmowanie działań wspomagających rehabilitację przewlekle chorych. 4. Jednoczenie ludzi dobrej woli , gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy. 5. Wspieranie osób chorych i osieroconych. 6. Współpraca ze strukturami służby zdrowia w tym z Narodo...Rozwiń
1. Udzielanie osobom ciężko chorym w ostatnim okresie ich życia opieki i pomocy medycznej , psychologicznej , społecznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych. 2. Udzielanie pomocy rodzinom tych chorych . 3. Podejmowanie działań wspomagających rehabilitację przewlekle chorych. 4. Jednoczenie ludzi dobrej woli , gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy. 5. Wspieranie osób chorych i osieroconych. 6. Współpraca ze strukturami służby zdrowia w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia . 7. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych m.in. zbiórki publiczne , kwesty , aukcje. 8. Głoszenie idei hospicjum. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 961.406,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,65 zł
Pozostałe 418,00 zł
Razem 961.825,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona