GMINNY KLUB SPORTOWY BLEDZEW

Bledzew, Lubuskie, Rynek 9
KRS: 0000032547 , NIP: 5961535621 , REGON: 210988552
star star star star

Cele statutowe

1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym utrzymanie urządzeń sportowych. 2. Organizowanie i planowanie zajeć,turniejów,zawodów,imprez sportowych w tym współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach mieszkańcom gminy. 3. Organizowanie rozrywek ligowych dla mieszkańców gminy o zasięgu ponadgminnym w różnych dyscyplinach sportowych. 4. Przygotowanie mieszkańców gminy do udziału w rozrywkach i zawodach sportowych w różnych dyscyplina...Rozwiń
1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w tym utrzymanie urządzeń sportowych. 2. Organizowanie i planowanie zajeć,turniejów,zawodów,imprez sportowych w tym współzawodnictwa sportowego w różnych dyscyplinach mieszkańcom gminy. 3. Organizowanie rozrywek ligowych dla mieszkańców gminy o zasięgu ponadgminnym w różnych dyscyplinach sportowych. 4. Przygotowanie mieszkańców gminy do udziału w rozrywkach i zawodach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych. 5. Upowszechnianie sportu wśród młodzieży szkolnej. 6. Współpraca ze społecznościami lokalnymi,sportowymi i regionalnymi innych państw w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dla mieszkańców gminy. 7. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców gminy. 8. Pozyskiwanie środków publicznych w tym unijnych na realizację zajęć objętych statutem. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 62.456,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 27.650,23 zł
Razem 90.106,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona