FUNDACJA POMOCY NA RZECZ ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ IM. GEN. BRYG. LEOPOLDA OKULICKIEGO PS "NIEDŹWIADEK"

WARSZAWA, Mazowieckie, MARIAŃSKA 1
KRS: 0000032235 , NIP: 5251441715 , REGON: 006211761

Cele statutowe

1. Celem Fundacji jest: 1. opieka i leczenie żołnierzy Armii Krajowej oraz ich najbliższych rodzin w uruchamianych przez Fundację jednostkach opieki medycznej w kraju i za granicą, 2. upowszechnianie trwałych, patriotycznych wartości wynikających z tradycji i działalności Armii Krajowej przez kolportaż publikacji, tradycyjne spotkania, itp., 3. pomoc żołnierzom Armii Krajowej i ich najbliższym rodzinom w kraju i po...Rozwiń
1. Celem Fundacji jest: 1. opieka i leczenie żołnierzy Armii Krajowej oraz ich najbliższych rodzin w uruchamianych przez Fundację jednostkach opieki medycznej w kraju i za granicą, 2. upowszechnianie trwałych, patriotycznych wartości wynikających z tradycji i działalności Armii Krajowej przez kolportaż publikacji, tradycyjne spotkania, itp., 3. pomoc żołnierzom Armii Krajowej i ich najbliższym rodzinom w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji bytowo materialnej, poprzez zaopatrywanie w leki, odzież, zapomogi pieniężne, 4. Wyznaczone cele Fundacja realizuje w kolejności i w zakresie wynikającym z potrzeb i możliwości finansowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 506.720,95 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 141.704,15 zł
Razem 648.425,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku