ELBLĄSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Robotnicza 68
KRS: 0000031769 , NIP: 5781091619 , REGON: 000824623
star star

Cele statutowe

Głównym celem stowarzyszenia są szeroko zakrojone działania w zakresie ratownictwa wodnego i poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Szkolimy i uświadamiamy jak wielkie niebezpieczeństwo niesie ze sobą woda. Organizujemy pomoc i ratujemy osoby, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Cele szczegółowe: organizowanie wodnych służb ratowniczych, współdziałanie z organizacjami administracji samorz...Rozwiń
Głównym celem stowarzyszenia są szeroko zakrojone działania w zakresie ratownictwa wodnego i poprawy bezpieczeństwa na akwenach wodnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Szkolimy i uświadamiamy jak wielkie niebezpieczeństwo niesie ze sobą woda. Organizujemy pomoc i ratujemy osoby, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Cele szczegółowe: organizowanie wodnych służb ratowniczych, współdziałanie z organizacjami administracji samorządowej i innymi podmiotami na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kapiących się, występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych nad wodą, wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego, opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym, nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania i ratownictwa, nadawanie stopni ratowniczych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 300.878,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.116,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 75.677,00 zł
Razem 417.671,85 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona