STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OPIEKUNÓW I WOLONTARIUSZY "OSTOJA"

Brzesko, Małopolskie, Kościuszki 68
KRS: 0000031330 , NIP: 8691744893 , REGON: 850518865

Cele statutowe

Skupiane osób niepełnosprawnych, szczególnie młodych oraz dzieci i opiekunów wokół wolontariuszy dla ułatwienia pełnej akceptacji swojego stanu, integracji ze środowiskiem osób zdrowych. Prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. - Wyzwalanie inicjatyw społecznych dla rozwoju szeroko pojętej rehabilitacji a także wspieranie działań zapobiegających niepełnosprawności m.in. poprzez ochronę i promocję zdrowia oraz gimnastykę korekcyjną. - Stwarzanie czło...Rozwiń
Skupiane osób niepełnosprawnych, szczególnie młodych oraz dzieci i opiekunów wokół wolontariuszy dla ułatwienia pełnej akceptacji swojego stanu, integracji ze środowiskiem osób zdrowych. Prowadzenie działalności z zakresu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej. - Wyzwalanie inicjatyw społecznych dla rozwoju szeroko pojętej rehabilitacji a także wspieranie działań zapobiegających niepełnosprawności m.in. poprzez ochronę i promocję zdrowia oraz gimnastykę korekcyjną. - Stwarzanie członkom Stowarzyszenia warunków do zdobywania specjalistycznych kwalifikacji różnymi metodami, w tym tworzenie stypendiów krajowych i zagranicznych. - Podejmowanie zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. - Pomoc społeczna w tym pomoc rodzicom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. - Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów zarówno krajowych jak i zagranicznych poświęconych aktualnym problemom rehabilitacji. - Promocja i organizacja wolontariatu. - Opracowanie wydawnictw i redagowanie czasopism związanych z celami Stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.806.653,13 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.806.653,13 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona