FUNDACJA "DAR SERCA"

Żnin, Kujawsko-pomorskie, Szpitalna 30
KRS: 0000030739 , NIP: 5621348512 , REGON: 090467417

Cele statutowe

Celem Fundacji jest : - niesienie pomocy potrzebującym dzieciom i rodzinie, aby stworzyć im godne warunki życia , to jest zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w zakresie wyżywienia, odzieży , - zdrowia i wypoczynku oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Niesienie pomocy ludziom poszkodowanym przez los. W miarę posiadanych środków finansowych Fundacja Dar Serca w Żninie wspiera osoby niepełnosprawne poprzez zapomogi. Są one udzielane na dofinansowanie zakupu sprzętu reh...Rozwiń
Celem Fundacji jest : - niesienie pomocy potrzebującym dzieciom i rodzinie, aby stworzyć im godne warunki życia , to jest zaspokojenie ich podstawowych potrzeb w zakresie wyżywienia, odzieży , - zdrowia i wypoczynku oraz wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Niesienie pomocy ludziom poszkodowanym przez los. W miarę posiadanych środków finansowych Fundacja Dar Serca w Żninie wspiera osoby niepełnosprawne poprzez zapomogi. Są one udzielane na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, leków, środków opatrunkowych, niezbędnych podczas procesu leczenia, na dojazdy do specjalistycznych ośrodków zdrowia oraz na dofinansowanie pobytów w ośrodkach rehabilitacyjnych. Zapomogi te przyznawane są na podstawie indywidualnych wniosków składanych przez osoby potrzebujące lub ich opiekunów do Zarządu Fundacji. Wnioski zawierają niezbędne informacje potwierdzające aktualne potrzeby wnioskodawcy oraz opis jego sytuacji materialnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 100.409,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 998,58 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 101.407,73 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku