KLUB SPORTOWY "GÓRAL 1956 ŻYWIEC"

ŻYWIEC, Śląskie, TETMAJERA 50
KRS: 0000030669 , NIP: 5530006941 , REGON: 001291910

Cele statutowe

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu, stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na wszystkich szczeblach, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu, propagowanie zdrowego trybu życia poprz...Rozwiń
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu, stwarzanie możliwości aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym na wszystkich szczeblach, wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności szkoleniowej, sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu, propagowanie zdrowego trybu życia poprzez prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 132.758,14 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 214.036,51 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 14,09 zł
Pozostałe 17.728,66 zł
Razem 364.537,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona