POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI

Warszawa, Mazowieckie, Nowoursynowska 166
KRS: 0000030577 , NIP: 5213062223 , REGON: 006233343

Cele statutowe

Celem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i korzyści gospodarki żywnościowej. Cele realizowane były przez jedenaście Oddziałów Towarzystwa oraz sekcje i komisje. Przedmiotem działalności statutowej są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczy...Rozwiń
Celem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności jest rozwijanie społecznej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w dziedzinie nauk o żywności i jej technologii, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych i wymiana doświadczeń z uwzględnieniem potrzeb i korzyści gospodarki żywnościowej. Cele realizowane były przez jedenaście Oddziałów Towarzystwa oraz sekcje i komisje. Przedmiotem działalności statutowej są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, badania i analizy techniczne, działalność związana z organizacją targów i wystaw, oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym wspomaganie przedsiębiorczości i pracodawców. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 87.779,59 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 312.947,30 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 400.726,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona