STOWARZYSZENIE "JANTAR"

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Browarna 80
KRS: 0000030520 , REGON: 170351911
star star star star

Cele statutowe

Stowarzyszenie JANTAR działa na rzecz ogółu społeczności realizując następujące cele statutowe: 1. Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 5. Działania na rzecz osób niepeł...Rozwiń
Stowarzyszenie JANTAR działa na rzecz ogółu społeczności realizując następujące cele statutowe: 1. Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 6. Krajoznawstwo i wypoczynek 7. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 352.232,12 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 321.995,40 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 503,01 zł
Pozostałe 0,03 zł
Razem 674.730,56 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona