POLSKIE TOWARZYSTWO FILOZOFICZNE ZARZĄD GŁÓWNY

Warszawa, Mazowieckie, Nowy Świat 72/160
KRS: 0000029971 , NIP: 5252083904 , REGON: 000827389

Cele statutowe

Celem statutowym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego jest krzewienie nauk filozoficznych (to jest główny cel Towarzystwa). Polskie Towarzystwo Filozoficzne realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, w ramach oddziałów terenowych, odczytów, wykładów, dyskusji, konferencji (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych). Spotkania są różnorodne i obejmują również spotkania związane z najnowszymi publikacjami na rynku polskim. Ponadto Towarzystwo jest organizatorem Olimpiady Filozoficznej,...Rozwiń
Celem statutowym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego jest krzewienie nauk filozoficznych (to jest główny cel Towarzystwa). Polskie Towarzystwo Filozoficzne realizuje swoje cele statutowe poprzez organizowanie, w ramach oddziałów terenowych, odczytów, wykładów, dyskusji, konferencji (zarówno krajowych, jak i międzynarodowych). Spotkania są różnorodne i obejmują również spotkania związane z najnowszymi publikacjami na rynku polskim. Ponadto Towarzystwo jest organizatorem Olimpiady Filozoficznej, która promuje wiedzę filozoficzną wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych. Polskie Towarzystwo Filozoficzne jest także organizatorem konkursu dla młodzieży szkół podstawowych "W drodze ku mądrości" na terenie województwa mazowieckiego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 273.207,23 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 273.207,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne