ZWIĄZEK SYBIRAKÓW ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Wrocław, Dolnośląskie, Pomorska 51-53/3
KRS: 0000029955 , NIP: 8961002010 , REGON: 930782988

Cele statutowe

Reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp. Prowadzenie działalności charytatywnej. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz polakom zamieszkałym poza granicami rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego zsrr. Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych sybirakach. Upamiętnianie losów zesłańców Polskich i opi...Rozwiń
Reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp. Prowadzenie działalności charytatywnej. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz polakom zamieszkałym poza granicami rzeczpospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego zsrr. Roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych sybirakach. Upamiętnianie losów zesłańców Polskich i opieka nad ich grobami. Przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godnosci. Współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby poza granicami rzeczypospolitej Polskiej. Uświadamianie wartości patriotycznych postaw obywateli dla historii i przyszłości Polski. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.647,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 16.148,11 zł
Razem 41.795,21 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego