SPOŁECZNA FUNDACJA "LUDZIE DLA LUDZI"

Poznań, Wielkopolskie, Kazimierza Wielkiego 24/26
KRS: 0000029422 , NIP: 7780147856 , REGON: 004791211

Cele statutowe

Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia społeczeństwa, poprzez tworzenie nowych oraz rozbudowę już istniejących ośrodków profilaktyczno- diagnostycznych i leczniczych oraz prowadzenie kampanii profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia. Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia społeczeństwa, poprzez tworzenie nowych oraz rozbudowę już istniejących ośrodków profila...Rozwiń
Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia społeczeństwa, poprzez tworzenie nowych oraz rozbudowę już istniejących ośrodków profilaktyczno- diagnostycznych i leczniczych oraz prowadzenie kampanii profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia. Celem statutowym Fundacji jest prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do ochrony i poprawy zdrowia społeczeństwa, poprzez tworzenie nowych oraz rozbudowę już istniejących ośrodków profilaktyczno- diagnostycznych i leczniczych oraz prowadzenie kampanii profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 218.061,28 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 685.505,06 zł
Działalność Gospodarcza 6.849,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 34.710,52 zł
Razem 945.125,86 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona