LUDOWY KLUB SPORTOWY "BŁĘKITNI"

Pasym, Warmińsko-mazurskie, Sportowa 1
KRS: 0000028888 , NIP: 7451630385 , REGON: 510933139
star star star star

Cele statutowe

Krzewienie i rozwijanie różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i pozaszkolnej na terenie Miasta i Gminy Pasym, organizowanie i stwarzanie możliwości rozwoju różnych dyscyplin sportu: Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodzieży szkolnej i pozaszkolnej, poprzez zajęcia sportowe, rozładowywanie napięć emocjonalnych: Integrowanie środowisk młodzieży na terenie swojego działania: Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, wspólnie z administr...Rozwiń
Krzewienie i rozwijanie różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i pozaszkolnej na terenie Miasta i Gminy Pasym, organizowanie i stwarzanie możliwości rozwoju różnych dyscyplin sportu: Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości młodzieży szkolnej i pozaszkolnej, poprzez zajęcia sportowe, rozładowywanie napięć emocjonalnych: Integrowanie środowisk młodzieży na terenie swojego działania: Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej, wspólnie z administratorem obiektów sportowych, możliwość ich rozbudowy lub modernizacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 159.184,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 159.184,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona