ŁEBSKIE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE Z SIEDZIBĄ W ŁEBIE

Łeba, Pomorskie, Nadmorska 21
KRS: 0000027987 , NIP: 8411557777 , REGON: 771315979
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: a) powołanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w Łebie, b) wdrażanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. c) prowadzenie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: a) inspirowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych; b) organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńc...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: a) powołanie i prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych w Łebie, b) wdrażanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. c) prowadzenie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: a) inspirowanie i wspieranie działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych; b) organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych; c) współpracę z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do celów stowarzyszenia; d) popularyzację wiedzy dotyczącej oświaty i wychowania; e) tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw w dziedzinie oświaty i wychowania; f) zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty i wychowania; g) prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków na cele statutowe. W zakresie działalności odpłatnej/nieodpłatnej pożytku publicznego stowarzyszenie prowadzi zadania w zakresie: a) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, b) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu d) przeciwdziałania patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 208.596,73 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 16.683,95 zł
Razem 225.280,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza