STOWARZYSZENIE "MARATON" GORLICE

Gorlice, Małopolskie, Biecka 10
KRS: 0000027922 , NIP: 7381095945 , REGON: 490574980
star star star star

Cele statutowe

1. Działalności charytatywnej; 2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3. Ochrony i promocji zdrowia; 4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 6. Edukacji, oświaty i wychowania; 7. Wypoczynku dzieci i młodzieży; 8. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 9. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 10. Ekologii i ochr...Rozwiń
1. Działalności charytatywnej; 2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3. Ochrony i promocji zdrowia; 4. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 5. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 6. Edukacji, oświaty i wychowania; 7. Wypoczynku dzieci i młodzieży; 8. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 9. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 10. Ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 11. Promocji i organizacji wolontariatu; 12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.388,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.587,60 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 11.299,00 zł
Razem 48.274,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona