FUNDACJA ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA

Elbląg, Warmińsko-mazurskie, Częstochowska 28
KRS: 0000027830 , NIP: 5782721057 , REGON: 170063767
star star star star star

Cele statutowe

realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych działalność charytatywno – opiekuńcza prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie oraz umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących pomocy organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym prowadzenie żłobków, ochronek, przedszkoli, burs i schronisk dla bezdomnych...Rozwiń
realizacja inwestycji kościelnych i sakralnych działalność charytatywno – opiekuńcza prowadzenie zakładów dla sierot, starców, osób upośledzonych fizycznie oraz umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących pomocy organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa organizowanie pomocy sierotom, osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi, epidemiami, znajdującym się w trudnym położeniu materialnym lub zdrowotnym prowadzenie żłobków, ochronek, przedszkoli, burs i schronisk dla bezdomnych pomoc osobom bezrobotnym oraz prowadzenie działalności aktywizacji zawodowej dla tych osób edukacja dzieci i młodzieży oraz aktywizacja społeczna i zawodowa dorosłych edukacja i rozwój oraz promocja dziedzictwa religijnego, kulturowego i historycznego krzewienie idei pomocy bliźnim i podstaw społecznych temu sprzyjających, pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej i zdrowotnej organizowanie szkoleń, kursów dokształcających, konferencji, sympozjów organizowanie pomocy społecznej i finansowej dla najuboższych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób organizowanie bezpłatnej pomocy prawnej, osobom potrzebującym takiej pomocy Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 139.445,24 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 139.445,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego