FUNDACJA AMICUS UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Gagarina 11
KRS: 0000027675 , NIP: 9562056743 , REGON: 871550996
star star

Cele statutowe

Zgodnie ze statutem Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici, celem Fundacji jest wsparcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - szczegółowy zapis poniżej: Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności: rozbudowy bazy lokalowej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększania możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w...Rozwiń
Zgodnie ze statutem Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici, celem Fundacji jest wsparcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - szczegółowy zapis poniżej: Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności: rozbudowy bazy lokalowej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększania możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 168.276,19 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 125.936,53 zł
Działalność Gospodarcza 249.883,04 zł
Przychody Finansowe 1.618,52 zł
Pozostałe 108.521,71 zł
Razem 654.235,99 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona