FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU RADIOKOMUNIKACJI I TECHNIK MULTIMEDIALNYCH

Warszawa, Mazowieckie, Nowowiejska 15/19/535
KRS: 0000026831 , NIP: 5262375749 , REGON: 016144710

Cele statutowe

Fundacja została powołana w celach: 1. Wspomagania rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych (technik radiokomunikacyjnych, telewizyjnych, radiofonicznych, radiolokacyjnych, elektroakustycznych, elektroniki medycznej) w Politechnice Warszawskiej. 2. Wspomagania rozwoju kadry naukowej w Politechnice Warszawskiej. 3. Wspomagania rozwoju naukowego szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej. 4. Wdrażania nowej wiedzy do dydak...Rozwiń
Fundacja została powołana w celach: 1. Wspomagania rozwoju myśli naukowej w dziedzinie radiokomunikacji i technik multimedialnych (technik radiokomunikacyjnych, telewizyjnych, radiofonicznych, radiolokacyjnych, elektroakustycznych, elektroniki medycznej) w Politechnice Warszawskiej. 2. Wspomagania rozwoju kadry naukowej w Politechnice Warszawskiej. 3. Wspomagania rozwoju naukowego szczególnie uzdolnionych studentów w Politechnice Warszawskiej. 4. Wdrażania nowej wiedzy do dydaktyki oraz rozbudowa i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej w Politechnice Warszawskiej poprzez wyposażanie laboratoriów badawczych i dydaktycznych w nowoczesną aparaturę pomiarową, audiowizualną i informatyczną. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 195.292,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 9.286,81 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 204.579,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku