OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W STAREJ WSI

Stara Wieś, Śląskie, Dolna 2
KRS: 0000026665 , NIP: 5470051204 , REGON: 070746512

Cele statutowe

Celami i zadaniami OSP są: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji samorządowej i innymi podmiotami. 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów,wypadków i kolizji drogowych, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych oraz sposobach ochrony pr...Rozwiń
Celami i zadaniami OSP są: 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji samorządowej i innymi podmiotami. 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów,wypadków i kolizji drogowych, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4. Upowszechnianie zwłaszcza wśród członków jednostki, dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działań kulturalnych i oświatowych. 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz oraz statutu. 6. działania na rzecz ochrony środowiska 7 wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.664,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 17.105,69 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 152.850,84 zł
Razem 172.621,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona