STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI W ŁAŃCUCIE

Białobrzegi, Podkarpackie, Białobrzegi 400A
KRS: 0000026514 , NIP: 8151536889 , REGON: 690651208

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest społeczne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności: a. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do zwalczania profilaktyki kalectwa i inwalidztwa. b. propagowanie i popularyzowanie osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki inwalidztwa c. dążenie do zniesienia barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i psychospołecznych, d. popieranie i inicjowanie dział...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest społeczne działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności: a. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do zwalczania profilaktyki kalectwa i inwalidztwa. b. propagowanie i popularyzowanie osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki inwalidztwa c. dążenie do zniesienia barier architektonicznych, urbanistycznych, komunikacyjnych i psychospołecznych, d. popieranie i inicjowanie działań w zakresie oświaty i wychowania, rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej inwalidów i osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.423.374,84 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,20 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.423.375,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona