LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA"

Lublin, Lubelskie, Bernardyńska 11 A
KRS: 0000026380 , NIP: 9461830661 , REGON: 001416234
star star

Cele statutowe

1. Udzielanie osobom ciężko chorym głównie z powodu choroby nowotworowej opieki; medycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, profilaktycznym i socjalnym. 2. Udzielanie pomocy i opieki osobom doświadczającym wielowymiarowego cierpienia głównie z powodu choroby nowotworowej. 3. Udzielanie pomocy rodzinom tych chorych w sprawowaniu nad nimi opieki oraz w okresie osierocenia. 4. Promowanie idei opieki hospicyjnej, organizowanie i prowadzenie w...Rozwiń
1. Udzielanie osobom ciężko chorym głównie z powodu choroby nowotworowej opieki; medycznej, psychologicznej, społecznej i duchowej o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, profilaktycznym i socjalnym. 2. Udzielanie pomocy i opieki osobom doświadczającym wielowymiarowego cierpienia głównie z powodu choroby nowotworowej. 3. Udzielanie pomocy rodzinom tych chorych w sprawowaniu nad nimi opieki oraz w okresie osierocenia. 4. Promowanie idei opieki hospicyjnej, organizowanie i prowadzenie wolontariatu hospicyjnego. 5. Pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym działalnością statutową. 6. Opieka, o której mowa, świadczona jest nieodpłatnie. 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 9. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 10. Promocja i organizacja wolontariatu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.653.827,26 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,48 zł
Pozostałe 207.644,50 zł
Razem 7.861.472,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona