KATOLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKI

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. PUŁAWSKA 12
KRS: 0000026243 , NIP: 5211526463 , REGON: 012612159
star star star star

Cele statutowe

Cele statutowe Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP : 1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną w oparciu o zasady etyki Kościoła Katolickiego, 2. Podejmowanie i nieodpłatne prowadzenie działań pożytku publicznego oraz upowszechnianie i popularyzacja sportu. Ponadto KSS RP organizuje szkolenia dla instruktorów, animatorów i działaczy sportowych przy współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami w celu podnoszenia kwali...Rozwiń
Cele statutowe Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego RP : 1. Dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez kulturę fizyczną w oparciu o zasady etyki Kościoła Katolickiego, 2. Podejmowanie i nieodpłatne prowadzenie działań pożytku publicznego oraz upowszechnianie i popularyzacja sportu. Ponadto KSS RP organizuje szkolenia dla instruktorów, animatorów i działaczy sportowych przy współdziałaniu z odpowiednimi instytucjami w celu podnoszenia kwalifikacji trenerskich, pedagogicznych i sędziowskich osób, które współpracują ze stowarzyszeniem w realizacji jego celów statutowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 42.083,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 321.900,00 zł
Razem 363.983,05 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona