STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI

Lublin, Lubelskie, Staszica 11
KRS: 0000025986 , NIP: 7122476948 , REGON: 430532860
star

Cele statutowe

Niesienie pomocy ludziom chorym na białaczki i inne choroby układu krwiotwórczego,uzupełnienie zaopatrzenia w leki i sprzęt niezbędny w nowoczesnym diagnozowaniu i leczeniu tych chorych,a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego zaangażowanego w leczenie osób z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.514,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,31 zł
Razem 31.514,41 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego