FUNDACJA "POMOC KOBIETOM I DZIECIOM (ROZWÓD, PRZEMOC, GŁÓD)"

Warszawa, Mazowieckie, Wąchocka 4/5
KRS: 0000025056 , NIP: 1132310904 , REGON: 017320556

Cele statutowe

Celem Fundacji jest niesienie pomocy administracyjnej, finansowej, materialnej, prawnej i innej kobietom, dzieciom oraz innym osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa i wykroczenia, a także cierpiącym na skutek rozwodu, przemocy w rodzinie i przemocy domowej oraz wskutek głodu i niedożywienia ............................................................................................................................................................................................................Rozwiń
Celem Fundacji jest niesienie pomocy administracyjnej, finansowej, materialnej, prawnej i innej kobietom, dzieciom oraz innym osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa i wykroczenia, a także cierpiącym na skutek rozwodu, przemocy w rodzinie i przemocy domowej oraz wskutek głodu i niedożywienia ............................................................................................................................................................................................................ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 130.500,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 130.500,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona