DUSZNICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DUSZNIKI ZDRÓJ, Dolnośląskie, RYNEK 6
KRS: 0000024900 , NIP: 8831722875 , REGON: 891363729

Cele statutowe

Celami stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc tych osób i ich rodzin poprzez: 1. Pomoc rehabilitacyjna, 2. Pomoc socjalna, 3. Pomoc w uzyskaniu nowych miejsc pracy, 4. Organizowanie wycieczek, spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypo...Rozwiń
Celami stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc tych osób i ich rodzin poprzez: 1. Pomoc rehabilitacyjna, 2. Pomoc socjalna, 3. Pomoc w uzyskaniu nowych miejsc pracy, 4. Organizowanie wycieczek, spotkań integracyjnych i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i innych form wypoczynku i rekreacji dla poprawy warunków życiowych, uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym. 5. Podejmowanie działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym i grupami rówieśniczymi. 6. Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych. 7. Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej w stosunku do osób niepełnosprawnych. 8. Propagowanie wśród młodzieży szkolnej idei niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym - tworzenie atmosfery akceptacji w środowisku. 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych. 10. Współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych. 11. Współpraca z wszelkimi osobami prawnymi oraz instytucjami o podobnych celach działania (tj. W celach pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych). 12. Współpraca z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami w celu zapewnienia tymże osobom odpowiedniej opieki (organizowanie opieki domowej, pomoc w kierowaniu do ośrodków opiekuńczo-leczniczych, szkół specjalnych, ośrodków rehabilitacyjnych, przedszkoli itp. ). 13. Gromadzenie funduszy i ich dysponowanie w związku z działalnością stowarzyszenia. Ciąg dalszy celu działania w aktach rejestrowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 41.713,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 24.442,10 zł
Razem 66.155,10 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona