STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO

LUBLIN, Lubelskie, DOŚWIADCZALNA 46
KRS: 0000024649 , NIP: 9462143307 , REGON: 430926865
star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działalność i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy są niepełnosprawni ruchowo i intelektualnie poprzez m. in. organizowanie i prowadzenie wszelkich form rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej oraz warsztatów terapii zajęciowej. Rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych po wypadkach komunikacyjnych. Organizowanie...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działalność i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy są niepełnosprawni ruchowo i intelektualnie poprzez m. in. organizowanie i prowadzenie wszelkich form rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej oraz warsztatów terapii zajęciowej. Rehabilitację dzieci, młodzieży i dorosłych po wypadkach komunikacyjnych. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku wakacyjnego, rehabilitacyjno-leczniczego. Inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży. Udzielanie pomocy rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych. Podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do ich samych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.266.543,49 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.600,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,03 zł
Pozostałe 55.057,08 zł
Razem 3.356.200,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona