POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Kętrzyńskiego 3/1
KRS: 0000024608 , NIP: 7391325944 , REGON: 000788985

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących , wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych ,edukacyjnych,zawodowych, i społecznych poprzez: sprawowanie opieki nad dziećmi i dorosłymi osobami głuchymi, z uszkodzonym słuchem,oraz ich rodzin;organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej;organizowan...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie, rehabilitacja i aktywizacja osób głuchych i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz ich integracja ze środowiskiem osób słyszących , wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych ,edukacyjnych,zawodowych, i społecznych poprzez: sprawowanie opieki nad dziećmi i dorosłymi osobami głuchymi, z uszkodzonym słuchem,oraz ich rodzin;organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej;organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej , w tym w zakresie języka migowego;organizowanie form rekreacji ruchowej , turystyki, sportu oraz wypoczynku ;udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin;działania przeciw wykluczeniu społecznemu;prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej oraz zwiększenie świadomości prawnej;działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej;prowadzenie poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego,pedagogicznego,społecznego i rodzinnego Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 726.263,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.057.795,93 zł
Działalność Gospodarcza 585.960,22 zł
Przychody Finansowe 0,14 zł
Pozostałe 55.488,78 zł
Razem 2.425.508,87 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona