STOWARZYSZENIE "VIDES"

Łomianki, Mazowieckie, Warszawska 152
KRS: 0000024487 , NIP: 7133070322 , REGON: 060687540
star star star star star

Cele statutowe

Cele Stowarzyszenia "VIDES" są następujące: 1) przygotowanie wolontariuszy do pracy na rzecz dzieci, młodzieży i kobiet w ramach programów wychowawczych, socjalnych, rozwojowych i adopcji na odległość, 2) prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej w środowisku dzieci i młodzieży, a także działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrówn...Rozwiń
Cele Stowarzyszenia "VIDES" są następujące: 1) przygotowanie wolontariuszy do pracy na rzecz dzieci, młodzieży i kobiet w ramach programów wychowawczych, socjalnych, rozwojowych i adopcji na odległość, 2) prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej w środowisku dzieci i młodzieży, a także działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych młodych i na rzecz młodych, zwłaszcza w obszarach kultury, oświaty, edukacji, wyrównywania szans, praw człowieka, ochrony zdrowia, wypoczynku, sportu i rekreacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego, 3) wspieranie inicjatyw związanych z życiem religijnym oraz rozwojem duchowym dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 22.833,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 854.801,08 zł
Razem 877.634,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku