PUŁAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"

Puławy, Lubelskie, Niemcewicza 2A
KRS: 0000024272 , NIP: 7162202430 , REGON: 430936763

Cele statutowe

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym, zwłaszcza z powodu choroby nowotworowej, w ostatnim okresie ich życia opieki przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych. 2. Celem Stowarzyszenia jest także realizacja następujących zadań publicznych: 1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2) Działalność charytatywna,...Rozwiń
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie osobom ciężko chorym, niepełnosprawnym, zwłaszcza z powodu choroby nowotworowej, w ostatnim okresie ich życia opieki przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych. 2. Celem Stowarzyszenia jest także realizacja następujących zadań publicznych: 1) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2) Działalność charytatywna, 3) Ochrona i promocja zdrowia, 4) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 5) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 6) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 7) Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 8) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 9) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, 10) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 11) Promocja i organizacja wolontariatu, 12) Prowadzenie badań naukowych z zakresu medycyny paliatywnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.011.886,21 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 23.162,25 zł
Działalność Gospodarcza 13.130,00 zł
Przychody Finansowe 16,28 zł
Pozostałe 91.541,61 zł
Razem 6.139.736,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku