TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MOSZNEJ

Moszna, Opolskie, Zamkowa 1
KRS: 0000023832 , NIP: 7551031655 , REGON: 530545775
star

Cele statutowe

Wszechstronna opieka nad zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym w mosznej oraz prowadzenie na jego terenie lub na jego rzecz różnorodnej działalności kulturalnej, edukacyjmnej i zdrowotnej dla ogółu społeczności.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 11.449,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 11.449,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona