OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA RODZIN Z PREDYSPOZYCJAMI DO NOWOTWORÓW DZIEDZICZNYCH

Szczecin, Zachodniopomorskie, Unii Lubelskiej 1
KRS: 0000023398 , NIP: 9552021430 , REGON: 812391839
star

Cele statutowe

& 6 pkt 1 - prowadzenie badań profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do nowotworów dziedzicznych. & 6 pkt 2 - wykonywanie analiz i diagnoz dla potrzeb instytucji rządowych, samorządowych, fundacji i stowarzyszeń, niepublicznych i prywatnych, ogłaszanie ich w czasopismach naukowych. & 6 pkt 3 - promocja oraz upowszechnianie teoretycznych i praktycznych osiągnięć w dziedzinie nowotworów dziedzicznych. & 6 pkt 4 - edukacja. & 6 pkt...Rozwiń
& 6 pkt 1 - prowadzenie badań profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do nowotworów dziedzicznych. & 6 pkt 2 - wykonywanie analiz i diagnoz dla potrzeb instytucji rządowych, samorządowych, fundacji i stowarzyszeń, niepublicznych i prywatnych, ogłaszanie ich w czasopismach naukowych. & 6 pkt 3 - promocja oraz upowszechnianie teoretycznych i praktycznych osiągnięć w dziedzinie nowotworów dziedzicznych. & 6 pkt 4 - edukacja. & 6 pkt 5 - działania na rzecz aplikacji teoretycznych osiągnięć w praktyce medycznej. & 6 pkt 6 - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych m. In. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych. & 6 pkt 7 - prowadzenie działań w zakresie wolontariatu, realizowanie świadczeń przez wolontariuszy na rzecz osób korzystających z tych świadczeń. & 6 pkt 8 - tworzenie edukacji zdrowotnej w oparciu o założenia, które eksponują: podmiotowość człowieka, dokonywanie autonomicznych wyborów, uczenie się przez doświadczenie w ciągu całego życia, zdobywanie wiedzy i umiejętności odzwierciedlających się w sposobie oraz jakości życia osób z genetyczną dyspozycją do chorób nowotworowych i ich rodzin. & 6 pkt 9 - prowadzenie działalności pożytku publicznego. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.327,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.327,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego