FUNDACJA POMOCY DZIECIOM "LOGOS"

Warszawa, Mazowieckie, Hoża 9/26
KRS: 0000023157 , REGON: 510923773
star

Cele statutowe

1. Udzielanie pomocy domom dziecka i dzieciom specjalnej troski. 2. Świadczenie pomocy rodzinom wielodzietnym i samotnym matkom. 3. Udzielanie pomocy dzieciom ze środowisk społecznie i ekonomicznie zaniedbanych.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.210,14 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 1.210,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego