TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA ŻORY

Żory, Śląskie, Dworcowa 7
KRS: 0000022742 , NIP: 6511611009 , REGON: 278034271
star

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest: a) propagowanie, utrwalanie i rozpowszechnianie tradycji w zakresie kultury lokalnej, oraz edukacji regionalnej; B) badanie przeszłości miasta; C) ochrona zabytków, pomników i pamiątek związanych z miastem; D) rozpowszechnianie pamięci o ludziach zasłużonych dla miasta; E) współuczestniczenie w aktualnych i perspektywicznych zagadnieniach społeczno-gospodarczych miasta oraz ich popularyzowanie.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.901,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.901,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego