FUNDACJA "POMOC TRANSPORTOWCOM"

Warszawa, Mazowieckie, Hoża 86/309B
KRS: 0000022612 , NIP: 5262548687 , REGON: 017318507

Cele statutowe

Celem fundacji jest zmniejszenie pogłębiającej się biedy wśród trzech grup społecznych tj. 1. Transportowców, 2. Drogowców, 3. Kolejarzy, 4. Fundacja jest organizacją pozarządową działającą nie dla zysku a dla pożytku publicznego. Działalność fundacji opiera się na pracy społecznie użytecznej. Fundacja może zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw i realizacji celów statutowych. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery z...Rozwiń
Celem fundacji jest zmniejszenie pogłębiającej się biedy wśród trzech grup społecznych tj. 1. Transportowców, 2. Drogowców, 3. Kolejarzy, 4. Fundacja jest organizacją pozarządową działającą nie dla zysku a dla pożytku publicznego. Działalność fundacji opiera się na pracy społecznie użytecznej. Fundacja może zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw i realizacji celów statutowych. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 86.612,92 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 86.612,92 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego