STOWARZYSZENIE ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI LUBELSKIEJ IM. WANDY KANIOROWEJ

Lublin, Lubelskie, Żołnierzy Niepodległej 3
KRS: 0000022539 , NIP: 7122397918 , REGON: 000807820

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest zintegrowanie środowiska osób związanych tak w przeszłości jak i obecnie z zespołem pieśni i tańca "Lublin" im. Wandy kaniorowej. Kultywowanie tradycji twórczości ludowej a w szczególności folkloru Polskiego.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.560,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 19.560,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego