TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE "RODZINA"

Rydułtowy, Śląskie, Bohaterów Warszawy 126
KRS: 0000022255 , NIP: 6471773130 , REGON: 272976345
star star star star

Cele statutowe

1. Celem Towarzystwa jest pomoc społeczna dla najbardziej zagrożonych grup społecznych: - niepełnosprawnym, - inwalidom, - przewlekle chorym, - bezdomnym, - rodzinom wielodzietnym, - samotnym matkom i ojcom znajdującym się w potrzebie, - uzależnionym od nałogów dla wyrównania szans tych rodzin i osób. 2. Szczególną troską Towarzystwo otacza dzieci zagrożone zdrowotnie postępującą degradacja środowiska naturalnego. 3. Towarzystwo opierając się na pracy swoich członków i...Rozwiń
1. Celem Towarzystwa jest pomoc społeczna dla najbardziej zagrożonych grup społecznych: - niepełnosprawnym, - inwalidom, - przewlekle chorym, - bezdomnym, - rodzinom wielodzietnym, - samotnym matkom i ojcom znajdującym się w potrzebie, - uzależnionym od nałogów dla wyrównania szans tych rodzin i osób. 2. Szczególną troską Towarzystwo otacza dzieci zagrożone zdrowotnie postępującą degradacja środowiska naturalnego. 3. Towarzystwo opierając się na pracy swoich członków i sympatyków kieruje swą pomoc dla każdego potrzebującego, bez względu na jego wyznanie, orientację polityczną, pochodzenie narodowe. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.090.335,18 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 310.092,10 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 1,40 zł
Pozostałe 471,31 zł
Razem 1.400.899,99 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku