ZWIĄZEK BIUR PORAD OBYWATELSKICH

WARSZAWA, Mazowieckie, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 30
KRS: 0000021621 , NIP: 5262232381 , REGON: 013191145

Cele statutowe

Celami działania związku są: 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną; 2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz wszystkich tych którzy nie potrafi...Rozwiń
Celami działania związku są: 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną; 2. Wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych, młodzieży oraz wszystkich tych którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego; 3. Dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji budowie społeczeństwa obywatelskiego; 4. Upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 5. Ochrona interesów konsumentów; 6. Promocja i organizacja wolontariatu; 7. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 288.003,88 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 636.073,78 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1,63 zł
Razem 924.079,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona