STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA

Sierczynek, Lubuskie, Sierczynek 63
KRS: 0000021066 , NIP: 7821977188 , REGON: 631014203

Cele statutowe

Par. 11 statutu: 1) propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej. 2) udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastepczym. 3)prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia. 4)reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. 5)pozyskiwanie śr...Rozwiń
Par. 11 statutu: 1) propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej. 2) udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastepczym. 3)prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań stowarzyszenia. 4)reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. 5)pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 59.428,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 29.738,46 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,38 zł
Razem 89.167,34 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego