LĘBORSKI KLUB BIEGACZA IMIENIEM "BRACI PETK"

Lębork, Pomorskie, Juliusza Słowackiego 20A/10
KRS: 0000020783 , NIP: 8411501446 , REGON: 770805635

Cele statutowe

1. Zrzeszanie członków w klubie. 2. Upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego i rekreacyjnego. 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez biegowych oraz uczestnictwo w zawodach. 5. Tworzenie warunków finansowych i organizacyjnych dla rozwoju biegania wyczynowego i masowego. 6. Pozyskiwanie środków materialnych dla realizacji działalności statusowej klubu. 7. Propagowanie osiągnięć sportowych członków klubu oraz korzyści zdrow...Rozwiń
1. Zrzeszanie członków w klubie. 2. Upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Prowadzenie różnych form szkolenia sportowego i rekreacyjnego. 4. Organizowanie i współorganizowanie imprez biegowych oraz uczestnictwo w zawodach. 5. Tworzenie warunków finansowych i organizacyjnych dla rozwoju biegania wyczynowego i masowego. 6. Pozyskiwanie środków materialnych dla realizacji działalności statusowej klubu. 7. Propagowanie osiągnięć sportowych członków klubu oraz korzyści zdrowotnych płynących z systematycznego biegania, najwszechstronniejszej formy ruchu. 8. Propagowanie celów i zadań klubu oraz pozyskiwanie działaczy. 9. Organizowanie szkolenia wyczynowego. 10. Organizowanie działalności rekreacyjno-sportowej na rzecz członków klubu i mieszkańców lęborka. 11. Współdziałanie z organizacjami sportowymi, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami w zakresie działalności sportowej. 12. Współpraca z odpowiednimi ogniwami władzy samorządowej, administracji państwowej i organizacjami społecznymi. 13. Organizowanie spotkań sympatyków biegania z trenerami, wysokiej klasy zawodnikami wyczynowymi, lekarzami, działaczami i dziennikarzami służącymi popularyzacji biegania. 14. Prowadzenie różnych form działalności gospodarczej. 15. Stosowanie innych środków i form sprzyjających rozwojowi sportu biegowemu i kultury fizycznej na terenie działalności klubu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 39.800,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 21.416,50 zł
Razem 61.216,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego