"STOWARZYSZENIE OBRONY PRAW CZŁOWIEKA"

Dębica, Podkarpackie, Sienkiewicza 1/17
KRS: 0000020698 , NIP: 8721859952 , REGON: 850013160
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest: - obrona praw i godności osobistej człowieka, wynikające z postanowien konstytucji rzeczypospolitej Polskiej. - obrona praw i godności człowieka w kontaktach międzyludzkich. - zasada współżycia rodzinnego i sąsiedzkiego. - obrona interesów obywateli w granicach nieuregulowanych odrębnymi przepisami prawa. - zwalczanie objawów patologi społecznej /alkoholizm, narkomania/. - działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. - pomoc prawna i rodzinna udzielana w biurze p...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest: - obrona praw i godności osobistej człowieka, wynikające z postanowien konstytucji rzeczypospolitej Polskiej. - obrona praw i godności człowieka w kontaktach międzyludzkich. - zasada współżycia rodzinnego i sąsiedzkiego. - obrona interesów obywateli w granicach nieuregulowanych odrębnymi przepisami prawa. - zwalczanie objawów patologi społecznej /alkoholizm, narkomania/. - działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. - pomoc prawna i rodzinna udzielana w biurze porad obywatelskich i biurach porad prawnych w zakresie /od pkt 3. 1 do 3. 16/ - prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób biednych, potrzebujących pomocy materialnej w kraju i za granicą. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.500,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 2.500,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego