ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY, DOROSŁYM Z CUKRZYCĄ I Z INNYMI SCHORZENIAMI

Kielce, Świętokrzyskie, Warszawska 99/42
KRS: 0000020049 , NIP: 6572341219 , REGON: 290938922
star star star star

Cele statutowe

Celem działania stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego obejmująca: a. Opiekę i pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym na cukrzycę i z innymi schorzeniami oraz ich rodziny, reprezentowanie ich oraz ochrona interesów wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji, b. Poprawa prawnej, materialnej, społecznej i zdrowotnej pozycji osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę i z innymi schorzeniami oraz ich rodzin...Rozwiń
Celem działania stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego obejmująca: a. Opiekę i pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym na cukrzycę i z innymi schorzeniami oraz ich rodziny, reprezentowanie ich oraz ochrona interesów wobec władz państwowych, terenowych, samorządowych, organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji, b. Poprawa prawnej, materialnej, społecznej i zdrowotnej pozycji osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę i z innymi schorzeniami oraz ich rodzin w państwie i społeczeństwie, c. Integracja środowiska osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę i z innymi schorzeniami oraz ich rodzin w celu organizowania samopomocy, d. Integracja osób niepełnosprawnych, chorych ze zdrowymi oraz ich rodzin, e. Propagowanie działań szkoleniowo - edukacyjnych, f. Propagowanie twórczości dzieci i młodzieży. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 95.091,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 2.480,00 zł
Razem 97.571,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona