ŚWIĘTOKRZYSKI KLUB EKOLOGICZNY IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU

Kielce, Świętokrzyskie, Mazurska 64/77
KRS: 0000019497 , NIP: 6572496324 , REGON: 292423837
star

Cele statutowe

Klub działa na rzecz ochrony przyrody i środowiska człowieka poprzez: 1) wykorzystanie środków prawnych i administarcyjnych, takich jak: składanie postulatów i projektów prawnych, organizacyjnych i technicznych właściwym urzędom, wnoszenie protestów przeciwko decyzjom lub niepodejmowaniu działań przez te urzędy, a w przypadku ich nieskuteczności - postępowanie na drodze sądowej. 2) działanie na rzecz podniesienia oświaty ekologicznej w szkole. 3) popularyzowanie wiedzy ekologicznej w społeczeńst...Rozwiń
Klub działa na rzecz ochrony przyrody i środowiska człowieka poprzez: 1) wykorzystanie środków prawnych i administarcyjnych, takich jak: składanie postulatów i projektów prawnych, organizacyjnych i technicznych właściwym urzędom, wnoszenie protestów przeciwko decyzjom lub niepodejmowaniu działań przez te urzędy, a w przypadku ich nieskuteczności - postępowanie na drodze sądowej. 2) działanie na rzecz podniesienia oświaty ekologicznej w szkole. 3) popularyzowanie wiedzy ekologicznej w społeczeństwie. 4) prowadzenie działalności wydawniczej. 5) współpracowanie z organizacjami proekologicznymi w kraju i na świecie. 6) działanie na rzecz powstawania masowych organizacji proekologicznych i wspieranie ich działalności. 7) zakładanie fundacji na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.557,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 8.557,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego