SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR. 10 W MILANÓWKU SPOŁ.TOW.OŚWIATOWEGO

Milanówek, Mazowieckie, Zbigniewa Herberta 41
KRS: 0000019454 , NIP: 5291008663 , REGON: 010253265

Cele statutowe

Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.393,15 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 43.237,20 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 68.630,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego