GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "NOVI-RZEZAWIANKA"

Rzezawa, Małopolskie, Długa 44A
KRS: 0000018678 , NIP: 8681716004 , REGON: 852518125

Cele statutowe

Rozwijanie i upowszechnianie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców na terenie wsi i gminy Rzezawa. Aktywne uczestniczenie w kulturalnym, gospodarczym rozwoju wsi i gminy Rzezawa oraz ochrony przyrody i naturalnego środowiska. Reprezentowanie na zewnątrz oraz promowanie wsi i gminy Rzezawa poprzez realizację swych zadań jak również zadań zleconych przez samorządy terytorialne. Zapobieganie patologiom społecznym na tereni...Rozwiń
Rozwijanie i upowszechnianie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców na terenie wsi i gminy Rzezawa. Aktywne uczestniczenie w kulturalnym, gospodarczym rozwoju wsi i gminy Rzezawa oraz ochrony przyrody i naturalnego środowiska. Reprezentowanie na zewnątrz oraz promowanie wsi i gminy Rzezawa poprzez realizację swych zadań jak również zadań zleconych przez samorządy terytorialne. Zapobieganie patologiom społecznym na terenie wsi i gminy Rzezawa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 80.850,63 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 50.000,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 130.850,63 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona