ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "ZIEMIA BYDGOSKA"

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Kruszwicka 2
KRS: 0000017774 , NIP: 5541839171 , REGON: 007023694
star star star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest realizacja na rzecz ogółu społeczności zadań w zakresie: 1.podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowe; 2.edukacji, oświaty i wychowania; 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 4. propagowanie polskiego folkloru poza granicami kraju ze szczególnym uwzględnieniem ludowej twórczości muzycznej i tanecznej regionów P...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest realizacja na rzecz ogółu społeczności zadań w zakresie: 1.podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowe; 2.edukacji, oświaty i wychowania; 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 4. propagowanie polskiego folkloru poza granicami kraju ze szczególnym uwzględnieniem ludowej twórczości muzycznej i tanecznej regionów Pomorza i Kujaw. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 96.884,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 296.018,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 503,19 zł
Pozostałe 3.175,96 zł
Razem 396.581,55 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona