25 SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Warszawa, Mazowieckie, Traktorzystów 16
KRS: 0000017606 , NIP: 5222350631 , REGON: 010375525
star star star

Cele statutowe

Zgodnie art. 7 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego celem organizacji jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży. Organizacja podejmuje działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży oraz ich integracji społecznej. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie i prowadzenie placówek oświatowych kształcących dzieci i młodzież, zapewnienia im dostępu do nowoczesnej edukacji oraz dostępu do specjalistów z dziedz...Rozwiń
Zgodnie art. 7 statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego celem organizacji jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży. Organizacja podejmuje działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży oraz ich integracji społecznej. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie i prowadzenie placówek oświatowych kształcących dzieci i młodzież, zapewnienia im dostępu do nowoczesnej edukacji oraz dostępu do specjalistów z dziedziny psychologii, w celu wsparcia procesu edukacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 97.376,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 329.162,50 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 659,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 427.197,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku