KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE

Koszalin, Zachodniopomorskie, K.i.gałczyńskiego 17
KRS: 0000017282 , NIP: 6692258805 , REGON: 330423877

Cele statutowe

Koszalińskie Towarzystwo Edukacyjne (zwane dalej KTE) jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało 17 stycznia 2006 roku. Celem działalności KTE jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Cel ten realizowany jest m. in. poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy przy tworzeniu lepszych warunków prowadzenia dzi...Rozwiń
Koszalińskie Towarzystwo Edukacyjne (zwane dalej KTE) jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Status organizacji pożytku publicznego uzyskało 17 stycznia 2006 roku. Celem działalności KTE jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Cel ten realizowany jest m. in. poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy przy tworzeniu lepszych warunków prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej, przygotowanie dzieci i młodzieży do wypełniania obowiązków obywatelskich, społecznych i rodzinnych w oparciu o uniwersalne zasady moralne i etyczne, wspomaganie wychowawczej roli rodziny, pozyskiwanie środków i wspieranie placówek edukacyjnych, wzbudzanie w społeczeństwie potrzeby działalności społecznej na rzecz edukacji i wychowania. Powyższe cele KTE wypełnia prowadząc Społeczną Szkołę Podstawową i Społeczne Gimnazjum Językowe „Nasza Szkoła” w Koszalinie, wspierając, patronując i inspirując działalność tych szkół. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 770.279,48 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 15.115,47 zł
Razem 785.394,95 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona