STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W ODRACH I ROZWOJU LOKALNEGO

Odry, Pomorskie, Długa 1
KRS: 0000016575 , NIP: 5551871934 , REGON: 771498253
star star star star

Cele statutowe

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności na rzecz szkoły oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zajmowanie się kształtowaniem postaw służących życiu społecznemu, gospodarczemu i kulturalnemu. Współdziałanie z władzami lokalnymi i krajowymi, instytucjami, pokrewnymi stowarzyszeniami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Promowanie ekologii i zdrowego trybu życi...Rozwiń
Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności na rzecz szkoły oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zajmowanie się kształtowaniem postaw służących życiu społecznemu, gospodarczemu i kulturalnemu. Współdziałanie z władzami lokalnymi i krajowymi, instytucjami, pokrewnymi stowarzyszeniami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. Promowanie ekologii i zdrowego trybu życia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 658.568,07 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 4.904,01 zł
Razem 663.472,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona