STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Skarżysko-Kamienna, Świętokrzyskie, Kościuszki 38
KRS: 0000016179 , NIP: 6631048255 , REGON: 290581354
star star

Cele statutowe

1. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 2. Przywracanie zdolności do pracy osób niepełnosprawnych. 3. Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz likwidowanie barier. 4. Ochrona i promocja zdrowia. 5. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 6. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepeł...Rozwiń
1. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 2. Przywracanie zdolności do pracy osób niepełnosprawnych. 3. Egzekwowanie praw osób niepełnosprawnych, wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz likwidowanie barier. 4. Ochrona i promocja zdrowia. 5. Organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. 6. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. 7. Popularyzacja i organizowanie wolontariatu skupionego na środowisku osób niepełnosprawnych. 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 9. Pomoc społeczna, psychologiczna, prawna oraz pedagogiczna. 10. Prowadzenie szkoleń i kursów dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 11.Inicjowanie współpracy organizacji, środowisk i osób fizycznych na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.318.154,34 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.514,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,12 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.325.668,46 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona